Bramy

ALMAX

Zabezpieczenie przed pęknięciem linki

Uniemożliwia opadanie płaszcza bramy w przypadku pęknięcia linki.