Bramy

ALMAX

Zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny

Uniemożliwia opadanie płaszcza bramy w przypadku pęknięcia sprężyny.